Hiệp hội Phiên dịch và Thông dịch viên cung cấp trợ giúp trong tất cả các thủ tục hành chính có thể có:

 • Giấy phép cư trú tạm thời
 • Giấy phép cư trú “sinh viên”
 • Giấy phép cư trú “nhân viên”
 • Giấy phép cư trú “thương nhân”
 • Giấy phép lao động
 • Thay đổi trạng thái giấy phép
 • Di dân/ Chính sách tị nạn
 • Kết luận / Dừng PACS
 • Thỏa thuận vị trí theo chương trình Au Pair
 • Họp mặt Gia Đình
 • Trợ giúp trong các thủ tục kết hôn

Các câu hỏi về cuộc sống hàng ngày ở Pháp:

 • Nhà ở
 • Lời khuyên về Việc làm / Tuyển dụng (sơ yếu lý lịch, thư xin việc, phỏng vấn)
 • Ghi danh (Nhà trẻ, trung học cơ sở, trung học phổ thông)
 • Hỗ trợ cá nhân để nhập học tại các cơ sở giáo dục bậc đại học.
 • Hỗ trợ cá nhân với việc mở một tài khoản ngân hàng
 • Xin tín dụng