regular_94270b1a-489d-4166-85f5-e2efa2f9da06-300x200

Về chúng tôi

Thành lập vào tháng 10 năm 2009 bởi một nhóm các dịch giả tại Pháp.

Hiệp hội phiên dịch và Thông dịch viên là tổ chức theo bộ luật 1901 tập hợp những người chuyên nghiệp trong hơn 30 thứ tiếng

 • Các ngôn ngữ được sử dụng trong cộng đồng châu Âu (tiếng Anh, Đức, Tây Ban Nha, Ba Lan, Roumani, Secbi, Croatia, v..v..)
 • Ngôn ngữ các nước trước Xô Viết (Nga, Ukraina, Armenia, Uzbekistan,…)
 • Các ngôn ngữ Á và Phi (Trung, Việt, Hàn, Thổ,…)

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ:

 • Dịch nhiều loại văn bản (hành chính, luật, khoa học kĩ thuật) 
 • Phiên dịch trong các hội thảo, triển lãm, salon,… 
 • Giúp đỡ trong các thủ tục giấy tờ hành chính và hoà nhập vào môi
  trường mới
   
 • Khoá học tiếng 
 • Tìm hiểu văn hoá và hoà nhập xã hội 
 • Các vị trí thực tập