Hiệp hội cung cấp các khoá học sau đây:

  • Lớp tiếng Anh
  • Lớp tiếng tây Ban Nha
  • Lớp tiếng Nga
  • FLE- Tiếng Pháp như một ngoại ngữ
  • Các ngôn ngữ khác theo yêu cầu`

Các lớp học kéo dài 1 tiếng được tổ chức từ 10h đến 22h, với nhiều trình độ với giá dao động từ 10 € đến 20 €.
Bạn có thể đăng ký các khóa học bằng cách liên hệ với chúng tôi thông qua
atitrad@gmail.com  hoặc điền mẫu đơn này!  Đơn đăng kí