Các nhà phiên dịch tại Pháp đã tụ họp lại trong 1 tổ chức với các hoạt động dịch thuật và phiên dịch hơn 30 ngôn ngữ: các ngôn ngữ được sử dụng trong cộng đồng châu Âu (tiếng Anh, Đức, Tây Ban Nha, Ba Lan, Roumani, Secbi, Croatia, v..v..), các nước trước Xô Viết (Nga, Ukraina, Armenia, Uzbekistan,…) và các ngôn ngữ Á và Phi (Trung, Việt, Hàn, Thổ,…)

Các lớp học được tổ chức cho hầu hết các thứ tiếng.

Hãy gửi tài liệu mà bạn muốn dịch qua thư hoặc mail đến chúng tôi. Ngoài ra bạn cũng có thể đến trụ sở của chúng tôi và nếu bất tiện, tại một điểm hẹn trước.

Các hoạt động của chúng tôi phần lớn lien quan đến các vấn đề của cuộc sống thường nhật- nơi mà ngôn ngữ là không thể thiếu.

Chúng tôi cũng có dịch vụ trợ giúp viết hoặc nói với các thủ tục hành chính, khám bệnh, hoạt động xã hội ví dụ như mua bán bất động sản, mở tài khoản ngân hàng,… Chúng tôi viết đơn yêu cầu, dịch các thông tin dữ liệu và tài liệu hành chính cần thiết.

Chúng tôi luôn làm việc để thúc đẩy các nền văn hoá tiến lại gần nhau qua các hội thảo, triển lãm, hoà nhạc, lễ hội,…

Sự hoà nhập vào xã hội, vào môi trường làm việc và văn hoá là điều mà chúng tôi mong muốn qua các hoạt động của tổ chức.

Trong tổ chức có những vị trí thực tập và cũng cân nhắc các đề nghị xin gia nhập tổ chức.

betheme70wplk