Trụ sở

22 rue de la Saida
75015 PARIS

Điện thoại: 07.58.68.48.28
Email: atitrad@gmail.com

Tàu điện ngầm đường M12
Bến gần nhất: Convention

Tàu điện: Đường T3
Bến dừng gần nhất: George Brassens