Μπορείτε να στηρίξετε την Ένωση των Μεταφραστών και Διερμηνέων («Association des Traducteurs et Interprètes»), κυρίως: