partenariat2

Müəssisələr

Mesenatlıq = ianələr

  • Maliyyə ianəsi: Sizin müəssisə tərəfindən pul dotasiyası
  • Təbii Ianə: Sizin müəssisə tərəfindən malların hədiyyə edilməsi
  • Əmək yardımı: Sizin müəssisənin işçilərini assosiasiya təqdim olunması

 

Müəssisələri tərəfindən həyata keçirilən İanələr, müxtəlif təşkilatlar tərəfindən həyata keçirilə bilər

  • Yaradıcılıq müəssisələri və ya ictimai faydalı təşkilatlar, məsələn, bizim assosiasiyamız
  • Təminat fondlar tərəfindən
  • İctimayyətdə faydalı kimi qəbul olunan fondlar və assosiasiyalar, məsələn xeyriyyə restoranları
  • Bəzi dövlət və ya özəl təhsil müəssisələr tərəfindən
  • Dövlət, onun ictimai müəssisələri və inzibati ərazi qurumlar tərəfindən

Hədiyyələr assosiasiyalar səviyəəsində ianələr vergilərdə müxtəlif üstünlüklər təklif edir: vergi rejimindən asılı olmayaraq dotasiyaların ümumi məbləğindən vergilərin 60 % qədər azaldılması.