561625-donner-de-l-argent-ou-des-objets-a-des-proches-150x15

Đóng góp cho tổ chức

Là một nhà tài trợ của Hiệp hội các dịch giả và Thông dịch viên, bạn được hưởng lợi từ việc giảm thuế bằng 66% của số tiền đóng góp của bạn trong giới hạn 20% thu nhập chịu thuế của bạn (có thể hoãn lại trong vòng 5 năm kể từ ngày quyên tặng).

Vì vậy, một lần quyên góp 100 € trong thực tế chỉ có 34 € sau khi đã trừ thuế.