drapeaux

Təqdimat

Fransadaki tərcüməçilərimiz, 2009-ci ildən fəaliyət göstərilən assosiasiyanın üzvləridi. 30-dan çox dildə yazılı və şifahi tərcümələri həyata keçirirlər:

  • Avropa ittifaqının dillərində (inglis, alman, ispan, polşa, rumın, serb, xorvat)
  • Keçmiş sovet ölkələrin dillərində (gürcü, erməni, qazax, kırğız, özbək, azərbaycan və s.)
  • Asiya – Afrika dillərində (çin, vyetnam, koreya, hindistan, bengal, fars, türk, ərəb, yaxudi, və s.)

Bizim fəaliyyətimiz gündəlik həyatda dil bacarığı tələb edən bir sıra sahələri əhatə edir:

  • Müxtəlif növ sənədlərin (inzibati, hüquqi, texniki, elmi və sairə sənədlərin) tərcüməsi
  • Konfranslarda, sərgilərdə, peşəkar salonlarında şifahi tərcüməsi
  • İnzibati dəstək (gündəlik həyat məsələləri, Fransada rəsmi sənədlərin alınmasında dəstək)
  • Dil kursları
  • Sosial, peşə və mədəni adaptasiyasında dəstək
  • Peşəkar təcrübə