Преводачи във Франция, обединени в асоциация осъществяват писмени и устни преводи на повече от 30 езика от Eвропейския съюз (английски, немски, испански, полски, румънски, сръбски, хърватски и др.) от бившия съветски съюз (руски, украински, белоруски, грузински, арменски, казаxстански, киргистански, узбекистански и др) от Азия и Африка (китайски, виетнамски, корейски, хинди, бенгалски, персийски, турски, арабски, иврит и др.)

Предлагаме курсове на повечето от тези езици.

Можете да изпратите вашите документи на нашия пощенски адрес, на електронната ни поща или на друго удобно за вас място.

Предлагаме Ви устна и писменна помощ във всички административни дейности, медицински консултации, социални служби, деклариране на фирми, покупки на имоти, отваряне на банкова сметка и др. Съставяме необходимите писменни документи, сведения и декларации, необходими за Вашите действия.

Асоцияциата работи в областта на културата (конференции, изложби, концерти, фестивали и др). Предлагаме помощ в социални, професионални и културни адаптации.

Събираме парични помощи, срещу които Ви предлагаме данъчни квитанции за облекчаване на вашия данък.

Предлагаме Ви професионални стажове. Сътрудничим, както с частни лица, така и със предприятия. Можете да изпратите вашите кандидатури за членство към нашата асоциация в областта която ви интересува.

betheme70wplk