Η Ένωση των Μεταφραστών και Διερμηνέων («Association des Traducteurs et Interprètes») προσλαμβάνει εθελοντές.

Αν μιλάτε μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες, αν σας ενδιαφέρουν οι άλλοι πολιτισμοί, ή αν ακόμη επιθυμείτε να διαθέσετε το χρόνο σας ώστε να βοηθήσετε τον συνάνθρωπό σας, γίνετε εθελοντής στην εταιρεία μας!

Πέραν της προσωπικής διάστασης που θα σας παρέχει αυτή η νέα εμπειρία, θα σας φανεί εξίσου χρήσιμη για το ξεκίνημα ή τη συνέχιση της καριέρας σας. Πράγματι, η αναφορά του εθελοντισμού στο βιογραφικό σας δεν είναι διόλου αμελητέα, και πάντα θα εκλαμβάνεται θετικά από το άτομο που θα σας επιλέξει, όταν αποταθείτε για εργασία.

Πέραν της αναφοράς αυτής στο βιογραφικό, μπορείτε να λάβετε και το ‘διαβατήριο του εθελοντή’le passeport bénévole»), το οποίο ξεκίνησε από την «France Bénévolat» και θα σας συνοδεύει και θα δίνει αξία στις εμπειρίες σας ως εθελοντής. Αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο από πολλούς επίσημους οργανισμούς καίριας σημασίας, όπως η ‘Διεύθυνση Κοινωνικής Ζωής’ direction de la Vie associative») του Υπουργείου Υγείας της Γαλλίας, Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports») και του ‘Ταμείου Καταθέσεων και Παρακαταθηκών’ la Caisse des Dépôts et Consignations»). Πρόκειται για ένα πολύτιμο προτέρημα για την επαγγελματική σας πορεία.

devenir bénévole

Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με το ‘διαβατήριο του εθελοντή’ πατώντας στον σύνδεσμο:

Le Passeport Bénévole