Η Ένωση των Μεταφραστών και Διερμηνέων («Association des Traducteurs et Interprètes») σάς παρέχει πολλές υπηρεσίες, όπου η γνώση ξένων γλωσσών κρίνεται απαραίτητη: