Sayta daxil olanda siz aşağıda göstərilən bütün hüquqi nizamnaməlari və şərtləri qəbul edirsiz.

Veb sayt: www.traducteurs-du-monde.eu:

Tərcüməçilər assosiasiyasının (ATİ) mülkiyyətidir

Səidə küçəsi, 22

75015 Paris

Qeydiyyat nömrəsi 528 290 00018 379

Telefon: 07.58.68.48.28

 

Bizim provayderi:

QSC 500 min avro dəyərində kapitalnan RCS Rube – Тurkuen

SIRET N° 424 761 419 00011

Kellerman küçəsi 2, 59100 Rube, Fransa. 

Bu saytın sahibi, istənilən zaman, xəbərdarlıq etmədən, saytın tərkibi dəyişmək hüququnu özündə saxlayır.

Bu dəyişikliklər əsasında yaranmış nəticələrə görə o məsuliyyətə cəlb oluna bilməz.

O, həmçinin istənilən zaman xəbərdarlıq etmədən, saytın tam və ya natamam fəaliyyətini dayandırmaq hüququna malikdir.

Saytın istifadəsinin ümumi şərtləri:

Saytın köçürmək və təqlid etmə hüquqları qorunur. Saytda təqdim olumuş bütün məlumatlar müəllifin əqli mülkiyyət hüquqları əsasında qorunur.

Bu səbəbdən həmin məlumatlar müəllifin yazılı icazəsi olmadan yenidən hasil oluna, dəyişdirilə, ötürülə, tərcümə edilə, satıla, kommersiya məqsədi ilə istifadə oluna və ya təkrar istifadə oluna bilməz.